Çanakkale’de Engelliler için Somut ve Güzel Hedefler

02/17/12 | Yorum yok

Çanakkale Valiliği himayesinde, engelli dernekleri yararına, Kolin Otel’de bir gece düzenlendi. Gecede konuşan Vali Güngör Azim Tuna, “2012’yi Engelliler Yılı İlan ediyoruz” diyerek, engellilere ne zamandır duymak istedikleri haberleri verdi. Tuna, “Çanakkale Valiliği olarak tüm kamu kurum ve kuruluşlarına yazdığımız bir yazıyla, kurum ve kuruluş binalarının engelsiz hale getirilmesi çalışmalarına hızla başlanarak, koridor, merdiven ve rampa eğimleri ile asansör ve wc standartlarının bir kez daha gözden geçirilmesi, gerekli iyileştirici tadilatlara da derhal başlanması emredilmiştir” dedi.

Vali Güngör Azim Tuna, somut hedeflerini açıkladığı konuşmasında; “Engellilerin sorunlarını çözecek kapasiteye, potansiyele ve yüreğe sahibiz. Yeter ki toplumun engellilere bakışı özürlü olmasın,”dedi. Vali Tuna, özel sektörün temsilcilerine ve işadamlarına da seslenerek, işverenlerin özürlü kontenjanlarını daha da arttırmalarını ve engelli vatandaşların iş sahibi olmaları noktasında desteklerini beklediğini ifade etti. Tuna, Çanakkale Valiliği olarak, il genelinde bir engelli taraması yapmayı ve Güney Marmara Kalkınma Ajansından destekle engelli vatandaşların envanterinin çıkarılarak problemlerinin tespiti ve istihdamına yönelik çalışmalar yapacaklarını açıkladı.

Merdiven, rampa, tuvalet standartları gözden geçiriliyor

Vali Güngör Azim Tuna’nın konuşmasının tam metni şöyle:

“Bugün kulağı duymasa da yüreği duyan, gözleri görmese de gönlü gören, engelli olsa da dimdik duran 16 engelli derneği ile beraber buradayız. Toplum içerisinde önemli bir nüfusu oluşturan engellilerin çalışma hayatı, eğitim, sağlık ve sosyal haklardan yeterince yararlanmaları devletimizin en önemli hedefidir. Bu nedenle devletimiz ve hükümetimiz, engelli vatandaşlarımızın bakımının yapılması, sosyal çevreye uyum sağlaması, yeterli eğitimi alması, sağlık ve istihdam gibi haklardan yararlanmaları için çıkardığı yasaları uygulamaya koymaktadır. Engelli vatandaşlarımızın, sorunlarının çözümü, üretken ve katılımcı bir hayat sürme beklentilerinin karşılanması, devletimizin yanı sıra, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarımızın katkıları ile daha kolay sağlanabilecektir. Bu yönüyle, engellilere sağlanan imkânların yaygınlaştırılması için hepimize önemli görevler düşmektedir. Çanakkale Valiliği olarak tüm kamu kurum ve kuruluşlarına yazdığımız bir yazıyla, kurum ve kuruluş binalarının engelsiz hale getirilmesi çalışmalarına hızla başlanarak, koridor, merdiven ve rampa eğilimleri ile asansör WC standartlarının bir kez daha gözden geçirilmesi, gerekli iyileştirici tadilatlara da derhal başlanması emredilmiştir. 2012 yılını, Çanakkale Valiliği olarak, engelliler yılı ilan ediyoruz. 2012 yılının daha güzel geçmesi için tüm kurum ve kuruluşların yöneticilerinin daha fazla çalışmaları gerektiğini bugün bir kez daha ifade etmek istiyorum.

Engelliler, çocuklar, yaşlılar için pozitif ayrımcılık

Bu yıl Çanakkale Valiliği olarak; engelliler, çocuklar, şehit ve gazi aileleri, yetiştirme yurtlarındaki çocuklarımız ve huzur evindeki yaşlılarımız olmak üzere, pozitif ayrımcılığı bu guruplar için daha belirgin hale getireceğiz. Çanakkale Valiliği olarak, bir Vali Yardımcımız başkanlığında bir komisyon kurarak bu yıl özürlülerin yaşamını kolaylaştıracak he türlü tedbirleri alacağız. Çanakkale herkesin bir arada huzur içerisinde yaşadığı ve her türlü engelin ortadan kalktığı bir şehir olmalıdır. Huzurlu ve güvenli bir toplum oluşturulmasının yolu, engelli vatandaşlarımızın da toplumun ayrılmaz birer parçası haline getirilmesi ile mümkündür. Çeşitli zorluk ve engellerine rağmen, hayat mücadelesi veren ve yaşamlarını onurlu bir şekilde sürdürmek için ekonomik ve sosyal hayatın içerisinde olan engelli vatandaşlarımıza her fırsatta sahip çıkmalıyız. Bu davranış, hem dini inancımızın hem de milli kültürümüzün bir gereğidir. Biz de Çanakkale Valiliği olarak özürlülere yönelik çalışmaları destekliyoruz. İlimizde engellilere hizmet veren 13 Derneğimiz bulunmaktadır. 5253 sayılı Dernekler Yasası ile dernek kurmak kolaylaşınca, ilimizde ve diğer illerde aynı amaca yönelik çok sayıda dernek bulunmakta ve kurulmaya da devam etmektedir. Bu da her dernek için ayrı bir bina, araç, gereç, büro malzemesi gibi birçok ihtiyacı dolayısıyla ortaya ciddi anlamda maliyetler çıkmaktadır.

Engelli dernekleri tek çatı altında toplanacak

Engelli derneklerinin tek bir çatı altında toplanması hem onların başarısını yükseltecek, hem de özürlü kardeşlerimize daha nitelikli hizmet vermelerini sağlayacaktır. Bir kader mahkûmluğu değildir. Utanılacak, hayata küsülecek, saklanacak, gizlenecek bir durum hiç değildir. Onun için engelli vatandaşlarımızın ve engelli yakını olan vatandaşlarımızın üzülmesine, utanmasına, saklanmasına gerek yoktur ve hiç kimsenin onları hor görmesini, dışlamasını, utandırmasını ve üzmesini kabullenmemiz mümkün değildir. Aksine, aynı dünyayı paylaşan bizler birbirimize sahip çıkmalı, birbirimizin eksiğini tamamlamalı, yardım etmeli ve destek olmalıyız. Hiçbir engel, hayatta mutlu ve başarılı olmaya engel değildir. Tek engel var, o da eğitimsizliktir. Bu nedenle biz diyoruz ki; eğitim her engeli aşar. Engelli kardeşlerimizin kendi kendilerine yetmeleri bilgi ve kültür düzeylerini yükseltmeleri, bir meslek sahibi olup bu meslekte iş edinmeleri ve diğer insanlarla sağlıklı ilişkiler kurup toplumun her alanına katılabilmeleri için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Bu noktada her gün adım adım daha iyiye gidiyoruz.

Engelli kardeşlerimiz en iyi hizmeti almaya layıktır

Engelli kardeşlerimiz ümitsiz olmasınlar, Bu durum sizlerin kendinizi geliştirmenize, çalışıp üretmenize ve toplumsal hayatın her alanına katılmanıza engel değildir. Engelli yakını olan vatandaşlarımızın da özürlü yakınlarından dolayı utanmamalarını üzülmemelerini, saklayıp gizlememelerini rica ediyorum. Sizin onların en iyi noktaya gelmesinde destek olmanız gerekmektedir. Çanakkale’nin neresinde olursa olsun, bizlerin özürlü vatandaşlarımızın her türlü sorununu aşacağımızı düşünüyorum. Bizler bunu çözecek kapasiteye, potansiyele ve yüreğe sahibiz. Yeter ki toplumun engellilere bakışı özürlü olmasın. Sosyal bir devlet olmanın ilkesi gereği, bugün her bir engelli ferdimizin sorununu dert edinmeliyiz. Engellilerin istihdamına büyük oranda katkı sağlayacak düzenleme ile kamu kurum ve kuruluşlarında yüzde 3 oranında özürlü çalıştırma zorunluluğunun yanı sıra, ben bugün özel sektörün temsilcilerine ve işadamlarımıza da seslenmek istiyorum. Bugün, işverenlerin özürlü kontenjanlarını daha da arttırmalarını ve engelli vatandaşlarımızın iş sahibi olmaları noktasında desteklerini bekliyorum.

İl genelinde engelli envanteri çıkarılacak, sorunlar tespit edilecek

Çanakkale Valiliği olarak, ilimiz genelinde bir engelli taraması yapmayı ve Güney Marmara Kalkınma Ajansından destekle, engelli vatandaşlarımızın envanterinin çıkarılarak, problemlerinin tespiti ve istihdamına yönelik çalışmalarımız olacak. Kamu sektörünün yanı sıra özel sektörün engellilere yönelik düzenlemeleri yakından takip edilecektir. Kendi işini kurma imkânı olan engelli vatandaşlarımıza katkı verilmesi için ilgili kuruluşlar teşvik edilecektir. Engelli vatandaşlarımızın spor yapması için spor kulüplerinin fırsat oluşturması teşvik edilecek, Çanakkale olarak, ulusal ve uluslar arası spor müsabakalarına engelli sporcularımızın gönderilmesini hedeflemekteyiz. Engelli derneklerinin her gün bir yenisinin kurulmasının önüne geçilerek daha derli toplu pratik hareket kabiliyeti yüksek bir dernek yapılanmasının, bir araya gelme kültürünü teşvik edeceğiz. Hem büro, kira, kırtasiye ve sekreterya gibi masrafların önüne geçilecek hem de engelliler için daha özgün projeler geliştirilecektir. Çanakkale Valiliği bünyesinde oluşacak Özürlü Komisyonu aynı zamanda engelli vatandaşlarımızın proje hazırlayış süreçlerine katkıda bulunacağız. Halk eğitim, Sosyal Hizmetler ve ilgili kurumlarımız tarafından bilgisayar vb. teknolojiler öğretilerek, engelli vatandaşlarımızın günümüzün gelişen teknolojisini tanımaları ve günlük yaşamlarında kullanmalarını sağlamayı hedeflemekteyiz. Yerel yönetimlerle görüşülerek engelli vatandaşlarımızın 2012 yılı sonuna kadar günlük yaşamlarını kolaylaştıracak düzenlemeler sağlanacaktır.

Hakkınızı bilin ve her yerde arayın

Engelli vatandaşlarımızla sadece bu salonda değil aynı zamanda yeniden düzenlenen web sitemiz aracılığıyla da bir araya geleceğiz. Yine sitemizde, görme engelli vatandaşlarımız için sesli kitap bölümü oluşturacağız. Son olarak, ben, bütün engelli vatandaşlarımızın önce sahip olduğu haklarını bilmelerini ve buna bağlı olarak, kendilerine verilen bu hakları her yerde aramalarını istiyorum. Çanakkale Valisi olarak ben engelli vatandaşlarımızın her türlü hak arayışının yanında olacağımı içtenlikle ifade ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerimle, tüm engelli vatandaşlarımıza huzur içerisinde yaşayacakları bir ortamın sağlanmasını dilerim.”

(Kaynak: t-onyedi.com)

canakkale-engelsizkentcanakkale-engelsizkent-vali

Paylaş

Yorum yazın