Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ile Ulaşılabilirlik Zirvesi

06/21/12 | Yorum yok

Belediyeler ve diğer yerel yönetimler; 5378 Sayılı Özürlüler Kanunu gereği sorumlu oldukları mevcut resmi yapılar, mevcut tüm yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel alt yapı alanları ile umuma açık hizmet veren her türlü yapıların Temmuz 2012 itibariyle özürlülerin ulaşabilirliğine uygun duruma getirilmesi için çalışmalarını hızla sürdürmektedir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, ulaşılabilirlik uygulamalarının daha etkin ve bilinçli bir şekilde hayata geçirilmesine ve yerel yönetimlerce uygulama sürecinde sıklıkla dile getirilen sorular ve sorunlara yönelik olarak, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ile birlikte 18 Haziran 2012 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda bir toplantı düzenlendi.

Ulaşılabilirlik alanındaki yerel yönetimlerin eksikliklerini gidermek üzere 81 ildeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden toplantıya katılan yetkililer, Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü uzmanları tarafından bilgilendirildi.

Toplantının açılışında konuşan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bakanlık Müşaviri Sayın Ayhan Metin, kanunun tanıdığı sürenin dolmasına kısa bir zaman kalmasına rağmen, özellikle bazı yerel yönetimlerin bu konuda hızlı ama örnek çalışmalarla oldukça önemli adımlar attığına dikkat çekti. Açılışın ardından, bir ortopedik özürlü için ulaşılabilirliğin önemini Sayın Ayhan Metin, bir görme özürlü için ulaşılabilirliğin önemini ise Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Basın Müşaviri Sayın Kenan Önalan örnekler vererek aktardılar.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı için TRT tarafından hazırlanmış olan Ulaşılabilirlik Filminin izlenmesinin ardından “Ulaşılabilirlik Kavramı ve Önemi” konusunda Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanı bilgi verdi.

Toplantı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri teknik elemanlarına verilen ve ulaşılabilirlik uygulamalarının teknik olarak nasıl olması gerektiği konusunda Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanı ve Şehir Plancısı Sayın Dr. Deniz Çağlayan Gümüş tarafından detaylı bilgilerin verildiği teknik eğitim ile devam etti.

Yapılan toplantı neticesinde, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinin yönlendirmeleri ışığında, yerel yönetimlerce yapılacak ulaşılabilirlik uygulamalarının daha etkin ve daha etkili bir şekilde hayata geçirilmesi hedefleniyor.

www.ozurluveyasli.gov.tr

ozurluyasli-ek

Paylaş

Yorum yazın