Hakkımızda

MetehanMerhaba,

“Kentlerimizdeki yapılı çevrenin erişilebilirliğinin iyileştirilmesine katkı sağlamak” temel amacıyla Nisan 2011 tarihinde “Engelsiz Kent Platformu”nu hayata geçirdik. Hepimizin bildiği gibi, Temmuz 2005`de yürürlüğe giren 5378 sayılı Özürlüler Kanunu ile kentlerimizin engelliler için uygun bir yaşam alanı haline getirilmesi konusunda, yerel yönetimlere önemli sorumluluklar verilmiştir. Ne yazık ki, kentlerimizdeki fiziksel erişilebilirlik alanındaki mevcut sorunlar birkaç kurumun ya da yerel yönetimlerin tek başlarına çözemeyeceği kadar büyüktür.

Buradan hareketle, “Engelsiz Kent Platformu” olarak, sorunun çözümünde yer alan merkezi yönetim kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, meslek örgütleri ve vatandaşlar gibi konunun tüm aktörlerini buluşturarak, aktörler arası işbirliklerinin ve toplumdaki farkındalığın arttırılmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bireysel çabalarla oluşturduğumuz “Engelsiz Kent Platformu”, her geçen gün büyüyen kurumsal destekler ile hedeflediği noktaya adım adım yaklaşmaktadır. Bu noktada, başta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne (Eski adıyla Özürlüler İdaresi Başkanlığı) ve bizlere destek veren herkese teşekkür etmek istiyorum.

“EngelsizKent.org nedir?” ya da “Neden EngelsizKent.org?” sorularının daha detaylı yanıtlarını yandaki bölümler içerisinde bulabilirsiniz. Kurulduğu günden beri “EngelsizKent.org” 2 temel prensiple çalışmıştır ve de çalışmaya devam etmektedir.

Bunlardan ilki, bilgi ve bilgiyi paylaşmaktır. “EngelsizKent.org” içerisinde TSE Standartları çerçevesinde derlenmiş “Engelsiz Kent” konusuna ilişkin tüm fiziksel tasarım kurallarını bulabilirsiniz. Yine gerek gelişmiş ülkelerdeki, gerekse Türkiye’deki örnek “engelsiz kent” uygulamalarını derlemeye çalışıyoruz. Bu çerçevede, “EngelsizKent.org” hem uyguluma yetkisine sahip belediyelerimiz için bir rehber niteliği taşımakta hem de yerel ve ulusal işbirliklerinin, bilgi ve tecrübe paylaşımının gelişmesine katkı koymaktadır. “EngelsizKent.org” olarak diğer bir önemli prensibimiz ise, “engelli” ya da “özürlü” kelimelerine takılmadan ve konuyu bir “duygu sömürüsü” haline getirmeden, “herkes için erişebilirlik” vurgusunu yapmaya gayret ediyoruz.

Son olarak, geçenlerde aldığım bir e-postadan bahsetmek istiyorum. E-postayı gönderen dostumuz, “Gerçekten engelsiz kent var mı?” diye soruyordu. Sanırım herkesin bağımsız, rahat ve güvenli bir şekilde “engellenmeden” hareket edebildiği bir kent yaşamı hayalmiş gibi geliyor çoğumuza.

“Engelsiz Kent Platformu” olarak bunun bir hayal olmadığını, kentlerimizde ulaşabilirliğin önündeki engellerin yerel düzeyde katılımcı bir anlayışla, birlikte kaldırılabileceğine inanıyoruz. Bu çerçevede, “Kent Senin, Söz Senin” sloganından hareketle, “engelsiz kent” isteyen tüm aktörlerin desteği ve katılımına ihtiyaç duyuyoruz.

Gelin! Engelleri Birlikte Kaldıralım!

 

Metehan Gültaşlı

Y.Şehir Plancısı

“EngelsizKent.org” Kurucusu

e-posta: metehan@engelsizkent.org

metehangultasli@gmail.com

 

 

 

Merhaba,

“Kentlerimizdeki yapılı çevrenin erişilebilirliğinin iyileştirilmesine katkı sağlamak” temel amacıyla Nisan 2011 tarihinde “Engelsiz Kent Platformu”nu hayata geçirdik. Hepimizin bildiği gibi, Temmuz 2005`de yürürlüğe giren 5378 sayılı Özürlüler Kanunu ile kentlerimizin engelliler için uygun bir yaşam alanı haline getirilmesi konusunda, yerel yönetimlere önemli sorumluluklar verilmiştir. Ne yazık ki, kentlerimizdeki fiziksel erişilebilirlik alanındaki mevcut sorunlar birkaç kurumun ya da yerel yönetimlerin tek başlarına çözemeyeceği kadar büyüktür.

Buradan hareketle, “Engelsiz Kent Platformu” olarak, sorunun çözümünde yer alan merkezi yönetim kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, meslek örgütleri ve vatandaşlar gibi konunun tüm aktörlerini buluşturarak, aktörler arası işbirliklerinin ve toplumdaki farkındalığın arttırılmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bireysel çabalarla oluşturduğumuz “Engelsiz Kent Platformu”, her geçen gün büyüyen kurumsal destekler ile hedeflediği noktaya adım adım yaklaşmaktadır. Bu noktada, başta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne (Eski adıyla Özürlüler İdaresi Başkanlığı) ve bizlere destek veren herkese teşekkür etmek istiyorum.

“EngelsizKent.org nedir?” ya da “Neden EngelsizKent.org?” sorularının daha detaylı yanıtlarını yandaki bölümler içerisinde bulabilirsiniz. Kurulduğu günden beri “EngelsizKent.org” 2 temel prensiple çalışmıştır ve de çalışmaya devam etmektedir.

Bunlardan ilki, bilgi ve bilgiyi paylaşmaktır. “EngelsizKent.org” içerisinde TSE Standartları çerçevesinde derlenmiş “Engelsiz Kent” konusuna ilişkin tüm fiziksel tasarım kurallarını bulabilirsiniz. Yine gerek gelişmiş ülkelerdeki, gerekse Türkiye’deki örnek “engelsiz kent” uygulamalarını derlemeye çalışıyoruz. Bu çerçevede, “EngelsizKent.org” hem uyguluma yetkisine sahip belediyelerimiz için bir rehber niteliği taşımakta hem de yerel ve ulusal işbirliklerinin, bilgi ve tecrübe paylaşımının gelişmesine katkı koymaktadır. “EngelsizKent.org” olarak diğer bir önemli prensibimiz ise, “engelli” ya da “özürlü” kelimelerine takılmadan ve konuyu bir “duygu sömürüsü” haline getirmeden, “herkes için erişebilirlik” vurgusunu yapmaya gayret ediyoruz.

Son olarak, geçenlerde aldığım bir e-postadan bahsetmek istiyorum. E-postayı gönderen dostumuz, “Gerçekten engelsiz kent var mı?” diye soruyordu. Sanırım herkesin bağımsız, rahat ve güvenli bir şekilde “engellenmeden” hareket edebildiği bir kent yaşamı hayalmiş gibi geliyor çoğumuza.

“Engelsiz Kent Platformu” olarak bunun bir hayal olmadığını, kentlerimizde ulaşabilirliğin önündeki engellerin yerel düzeyde katılımcı bir anlayışla, birlikte kaldırılabileceğine inanıyoruz. Bu çerçevede, “Kent Senin, Söz Senin” sloganından hareketle, “engelsiz kent” isteyen tüm aktörlerin desteği ve katılımına ihtiyaç duyuyoruz.

Gelin! Engelleri Birlikte Kaldıralım!

Metehan Gültaşlı

Y.Şehir Plancısı

“EngelsizKent.org” Kurucusu

e-posta: metehan@engelsizkent.org

metehangultasli@gmail.com

Paylaş