EngelsizKent.org nedir?

EngelsizKent.org; kentlerimizdeki yapılı çevrenin ulaşabilirliğinin iyileştirilmesine katkı sağlamak için, merkezi yönetim kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, meslek örgütleri ve vatandaşlar gibi konunun tüm aktörlerini buluşturan bağımsız bilgi paylaşım platformudur.

EngelsizKent.org platformunun amacı; “engelsiz kent” konusunda kurumlar ve aktörler arası işbirliklerinin ve toplumdaki farkındalığın arttırılmasına katkı sağlamaktır.

Bugün kentlerimizdeki yapılı çevrede, hem özürlü hem de özürlü olmayan bireylerin hareketlerini kısıtlayıcı çeşitli engeller mevcuttur. Düzgün olmayan kaldırımlar, uygun eğimde düzenlenmemiş rampalar, alçak yerleştirilmiş sivri ve keskin uçlu levhalar, sarkan ağaç dalları, tekerlekli sandalye kullanıcılarına göre düzenlenmemiş bina girişleri bu engellerden sadece bazılarıdır.

2002 yılında yapılan Türkiye Özürlüler Araştırması’na göre özürlü olan nüfusun toplam nüfus içindeki oranı %12,29’dur. Bu araştırma sonuçları, Türkiye’de özürlülerin ulaşılabilirlik konusunda sorunlar yaşadığını açıkça ortaya koymaktadır. Söz konusu araştırmaya göre, ortopedik özürlülerden yaklaşık %32’si fiziksel çevre düzenlemesi olmadığından sokağa çıkamadıklarını, %28’i kamuya açık bina ve alanlara giremediklerini, %50’si toplu taşıma araçlarına binmekte güçlük çektiklerini belirtmişlerdir.

“Ulaşabilirliğin İyileştirilmesi” ne demektir?

Özürlüler ve hareket kısıtlılığı olan kişiler dahil tüm bireylerin, yapısal çevreyi yani kaldırımları, yaya yollarını, kavşakları, alt/üst geçitleri, durakları, otopark alanlarını ve diğer kentsel alanları kimseye muhtaç olmadan rahat ve güvenli olarak kullanabilmeleridir.

“Kent Senin, Söz Senin”

EngelsizKent.org, kentlerimizde ulaşabilirliğin önündeki engellerin yerel düzeyde katılımcı bir anlayışla, birlikte kaldırılabileceğine inanmaktadır. Bu çerçevede, “Kent Senin, Söz Senin” sloganından hareketle, “engelsiz kent” isteyen tüm aktörlerin desteği ve katılımı ile çalışmaktadır.

Paylaş