Tasarım Rehberi

Sayın Ziyaretçi,

Sitemizde yer alan “Tasarım Rehberi”, Türk Standartları Enstitüsü'nün 1999 yılında çıkarmış olduğu TS 12576 standardı çerçevesinde fikir verme amaçlı hazırlanmıştır. Fakat söz konusu standart Haziran 2012 tarihi itibariyle revize edilmiştir. Bu sebeple, özellikle yerel yönetimlerin Haziran 2012 tarihli "TS 12576-Şehir içi yollar-Kaldırım ve yaya geçitlerinde ulaşılabilirlik için yapısal önlemler ve işaretlemelerin tasarım kuralları" standardına göre uygulama yapmasını rica ederiz. Ayrıca, bina ve bina çevresinde ulaşılabilirlik ile ilgili uygulamalar için, Kasım 2011 tarihinde yayınlanan “TS 9111 - Özürlüler ve Hareket Kısıtlılığı Bulunan Kişiler İçin Binalarda Ulaşılabilirlik Gerekleri” adlı standartı dikkate alınız. Konu hakkındaki sorularınız için bizimle temasa geçebilirsiniz.

Son olarak, EngelsizKent.org sitesine ait fotoğraf, görsel ve diğer içeriklerin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre korunduğunu ve izinsiz olarak kullanılamayacağını da hatırlatmak isteriz.

İlginiz ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Tüm insanlar gibi, “özürlü” ya da “engelli” olarak tanımlanan bireylerin de işe, okula, alışverişe, spor alanlarına, parklara ve diğer kentsel mekanlara herkesin kullandığı yollarla gidebilmesini yani fiziksel çevreye ulaşabilmelerini sağlamak gerekmektedir. Bu, çağdaş toplum olmanın önemli bir gereğidir ve yerel yönetimlere bu konuda çok büyük sorumluluklar düşmektedir.

7 Temmuz 2005 yılında yürürlüğe giren engellilere ilişkin 5378 sayılı Yasa’nın geçici 2 ve 3’üncü maddeleri ile kamuya açık tüm yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları, sosyal ve kültürel alt yapı alanları ile kentsel ulaşım hizmetlerinin özürlüler için erişebilir duruma getirilmesi için belediyelere 7 yıl süre tanınmıştır. Bu süre 7 Temmuz 2012 tarihinde sona ermektedir. Bu tarihe kadar gerekli tedbirleri almayan belediyelere vatandaşların dava açma hakkı doğabilecektir.

İşte bu noktada, yerel yönetimlerin gereken düzenlemeleri yapmasına yardımcı olacak olan bu rehber, sadece özürlülerin değil, çocuk, yaşlı, hamile, hastalık ve kaza nedeniyle hareket kısıtlılığı olan insanların da fiziksel çevreye ulaşılabilirliklerinin sağlanmasına yönelik tasarım kurallarını içermektedir. Bu çerçevede “herkes için ulaşılabilirlik” kılavuzudur.

Bu rehberin hazırlanmasında, Türk Standartları Enstitüsü'nün çıkarmış olduğu TS 12576 “Şehir İçi Yollar- Özürlü ve Yaşlılar için Sokak, Cadde, Meydan ve Yollarda Yapısal Önlemler ve İşaretlemenin Tasarım Kuralları” ve Özürlüler İdaresi Başkanlığı (2010) “Yerel Yönetimler için Ulaşılabilirlik Temel Bilgiler Teknik El Kitabı” yayınlarından faydalanılmıştır.

Paylaş