Duraklar

Sayın Ziyaretçi,

Sitemizde yer alan “Tasarım Rehberi”, Türk Standartları Enstitüsü'nün 1999 yılında çıkarmış olduğu TS 12576 standardı çerçevesinde fikir verme amaçlı hazırlanmıştır. Fakat söz konusu standart Haziran 2012 tarihi itibariyle revize edilmiştir. Bu sebeple, özellikle yerel yönetimlerin Haziran 2012 tarihli "TS 12576-Şehir içi yollar-Kaldırım ve yaya geçitlerinde ulaşılabilirlik için yapısal önlemler ve işaretlemelerin tasarım kuralları" standardına göre uygulama yapmasını rica ederiz. Ayrıca, bina ve bina çevresinde ulaşılabilirlik ile ilgili uygulamalar için, Kasım 2011 tarihinde yayınlanan “TS 9111 - Özürlüler ve Hareket Kısıtlılığı Bulunan Kişiler İçin Binalarda Ulaşılabilirlik Gerekleri” adlı standartı dikkate alınız. Konu hakkındaki sorularınız için bizimle temasa geçebilirsiniz.

Son olarak, EngelsizKent.org sitesine ait fotoğraf, görsel ve diğer içeriklerin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre korunduğunu ve izinsiz olarak kullanılamayacağını da hatırlatmak isteriz.

İlginiz ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

durak 00

Otobüs Durakları

-      Özürlüler dahil tüm yayaların otobüs duraklarına kolay, engelsiz ve bağımsız erişebilmeleri sağlanmalıdır.

-      Bu durakların yeri basit, kolay anlaşılabilir ve belli uzaklıktan görülebilir olmalıdır.

-      Otobüs durakları TS 11783’e uygun olmalı ve duraklarda diğer vasıtaların geçebilmeleri için yeterli trafik şeridi bırakılmalıdır.

-      Duraklarda eğer şeffaf/saydam malzeme kullanılmış ise, görme özürlü yayalara tehlike oluşturmaması için, bu yüzeylerin 150 cm yukarısına 14-16 cm kalınlıkta parlak, renkli, yansıtıcılı bir şerit yapıştırılmalıdır.

-      Özürlülerin toplu taşım araçlarına engelsiz ve başkalarına ihtiyaç duymadan inip binebilmeleri için otobüsün alt basamağı ile kaldırım aynı seviyede bulunmalı veya otomatik rampalı girişler olmalıdır.

-      Özürlülerin, duraklarda otobüse rahat inip binebilmeleri için, durak döşemesi, taşıt yolundan 20 cm rampa ile yükseltilmeli ve 30 cm döşemeye sahip otobüse kolay giriş sağlanmalıdır.

durak 01

 

-      Duraklarda özürlüler için oturma bankı ve bankın uygun yerlerinde tutamacı (tutunma barları) olmalıdır.

-      Duraklarda bilgilendirme levhası bulunmalıdır.

-      Duraklarda özürlüler için oturma bankı ve bankın uygun yerlerinde tutamacı (tutunma barları) olmalıdır.

-      Duraklarda bilgilendirme levhası bulunmalıdır.

-      Otobüs duraklarında toplu taşım vasıtaları haricindeki taşıtların durmalarını veya park etmelerini önlemek için, düşey veya kaplama üstü işaretlemeler kullanılmalıdır.

Toplu Taşım Duraklarında Bilgilendirme İşaret ve Sembolleri

 

Her durakta, o durağın hangi toplu taşım aracına ait olduğu, aracın güzergâh numarası ile güzergâh ve durağın adını belirten okunaklı levha ile yanıp sönen ışık olmalıdır. Durak levhalarının yerden yüksekliği minimum 220 cm olmalıdır.

Kapalı durakta göz hizasında ve dokunsal okuma yüksekliğinde bilgilendirme panosu bulunmalıdır. Bu pano üzerinde, iri puntolu harfler, kabartmalı şehir haritası, güzergâh planı, toplu taşım aracı tarifesi gibi bilgiler bulunmalıdır:

-      Duraktaki bilgilendirme panosunda, toplu taşım araçlarının güzergâh plânı ve bu durağa en yakın taksi durağı ile önemli telefon numaraları bulunmalıdır.

-      Durakta bulunan şehir haritası renkli olarak bölgelere ayrılmış olmalı, haritada ana caddeler, önemli kamu binaları, ticaret merkezleri, sportif alanlar, cami, hastane ve posta hane gibi binalar gösterilmeli ve ayrıca haritanın yanında kabartmalı yazı ile lejandı bulunmalıdır.

-      Duraktan birden fazla toplu taşım araçı geçiyorsa, bunların güzergahları ayrı ayrı güzergâh planında gösterilmelidir.

-      Duraktaki güzergâh planında durağın yeri, okla gösterilmelidir. Güzergâh üzerindeki diğer toplu taşım güzergâhları ile aktarma yapılabilecek duraklar varsa bu duraklar da güzergâh planında gösterilmelidir.

durak 02

Duraklarda; otobüs, hafif raylı sistem veya metro gibi toplu taşım araçlarından hangisine ait duraksa, onun sembolü bulunmalı; birden fazla çeşit toplu taşım araçları geçiyorsa, o toplu taşım araçlarının sembolleri de bulunmalıdır. Duraktaki panoların köşeleri yuvarlatılmış olmalıdır.

Raylı Taşıma Durakları

Tramvay, hafif raylı sistem, metro ve tren durakları belli bir mesafeden görülebilir olmalıdır. Özürlülerin bu toplu taşım araçlarına engelsiz ve başkalarına ihtiyaç duymadan inip binebilmeleri için vagon kapısı ile plâtform aynı seviyede bulunmalı veya otomatik rampalı girişler olmalıdır. Ayrıca, platformdaki vagon giriş / çıkış satıhlarında kaymayı önleyici düzgün döşeme kaplamaları kullanılmalıdır.

Özel/Ticarî Taşıt İnme/Binme Yeri

Taşıt yollarında; özürlüler için yeterli sayıda, taşıt inme/binme yerleri yapılmalıdır. Bu yerlerde özürlü trafik ikaz levhaları kullanılmalıdır. Ayrıca, yaya yolu rampası ve yol seviyesinde çıkış yeri yapılmalıdır.

Taksi duraklarında, şehir merkezlerinin gerekli yerlerinde özürlülerin inme ve binmeleri için yer ayrılmalı ve bu alanlarda yaya yolu taşıt yolu kenar kotu ile aynı kotta olmalıdır.

 

Paylaş