Kent Mobilyaları

Sayın Ziyaretçi,

Sitemizde yer alan “Tasarım Rehberi”, Türk Standartları Enstitüsü'nün 1999 yılında çıkarmış olduğu TS 12576 standardı çerçevesinde fikir verme amaçlı hazırlanmıştır. Fakat söz konusu standart Haziran 2012 tarihi itibariyle revize edilmiştir. Bu sebeple, özellikle yerel yönetimlerin Haziran 2012 tarihli "TS 12576-Şehir içi yollar-Kaldırım ve yaya geçitlerinde ulaşılabilirlik için yapısal önlemler ve işaretlemelerin tasarım kuralları" standardına göre uygulama yapmasını rica ederiz. Ayrıca, bina ve bina çevresinde ulaşılabilirlik ile ilgili uygulamalar için, Kasım 2011 tarihinde yayınlanan “TS 9111 - Özürlüler ve Hareket Kısıtlılığı Bulunan Kişiler İçin Binalarda Ulaşılabilirlik Gerekleri” adlı standartı dikkate alınız. Konu hakkındaki sorularınız için bizimle temasa geçebilirsiniz.

Son olarak, EngelsizKent.org sitesine ait fotoğraf, görsel ve diğer içeriklerin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre korunduğunu ve izinsiz olarak kullanılamayacağını da hatırlatmak isteriz.

İlginiz ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Kent Mobilyalari 01

Yürüyüş güzergahındaki her engel, zıt renkler veya doku farklılıkları kullanılarak işaretlenmelidir. Eğer engellerin çevresinde görme özürlüler için dokunulabilir veya renkli işaretler yapılması gerekiyorsa bunların yükseklikleri 70 cm’den az olmamalıdır.

Kent mobilyaları keskin ve çıkıntılı kenarlarından arındırılmış olmalıdır.

Kent mobilyalarının rengi seçilirken, algılanmalarının kolay olması için çevresi ile zıtlık oluşturacak renkler tercih edilmelidir.

Kaldırıma çıkıntı yapan işyerlerinin güneşlikleri, şemsiyeleri veya oturma yerleri özürlülerin hareketine engel teşkil etmemelidir.

Kaldırım üzerinde bulunan bina çıkmalarının, her türlü levha, işaret ve tabelaların en alçaktaki noktaları görme özürlü yayaların başlarını çarpmamaları için yerden en az 220 cm yükseklikte olmalıdır (Şekil 40).

2,20 m ve daha alçak olan merdiven altları kapatılmalıdır (Şekil 40).

Kent Mobilyalari 02

Dinlenme Alanları/Bankları

Yaya kaldırımı kenarlarında, kaldırımın genişliğine (min. 150 cm) bağlı olarak, yaya akımına engel olmayacak ve özürlüler dahil tüm yayaların kullanabileceği şekilde dinlenme alanları ve banklar yapılmalıdır.

Parklardaki ve ticaretin yoğun olduğu yerlerdeki kaldırımlarda düzenlenecek dinlenme alanları ve banklar her 100 m’de bir yerleştirilmelidir.

Dinlenme alanlarında oturma banklarının yanında tekerlekli sandalyenin yanaşabileceği biçimde en az 120 cm boşluk bırakılmalıdır.

Kent Mobilyalari 03

Dinlenme bankının zeminden yüksekliği 45 cm, sırt yaslama yerinin yüksekliği ise 70 cm olmalıdır.

Kent Mobilyalari 04

Dinlenme alanlarında masa yapılacağı zaman, masaların yüksekliği 75 cm ile 90 cm arasında olmalı, bütün yönlerden tekerlekli sandalyenin yaklaşabilmesi için masanın altındaki minimum derinlik 60 cm olmalıdır.

Kent Mobilyalari 05

Halka Açık Telefon Kulübeleri

Halka açık olarak yapılmış olan açık veya kapalı telefon kulübelerinden en az biri özürlülerin kullanımına uygun olarak düzenlenmelidir. Bu düzenlemeler Şekil 45’ deki gibi olmalıdır.

Telefon kulübeleri önünde paralel ya da düz yaklaşım için en az 150 cm x 150 cm boş, engelsiz alan bulunmalıdır.

Şehir merkezinde halka açık telefon kulübelerinin bulunduğu yerlerde, eğer uygun yer var ise, yaya trafiğine engel olmayacak şekilde özürlü ve yaşlılar için dinlenme bankları konmalıdır.

Özürlüler için tesis edilen açık veya kapalı telefon kulübeleri yaya trafiğini aksatmadan, kolayca görülebilir ve ulaşılabilir yerde olmalıdır.

Telefon kulübelerinde,

-      Görme özürlülerin kullanabileceği özellikte kabartma harf veya rakamlı telefon aparatı,

-      Ağır işitenler için frekans yükseltici ses düğmesi,

-      Kapısı dışa açılan telefon kabininde, tekerlekli sandalyeli özürlülerin kullanabileceği yeterli alan,

-      Erişilebilir yükseklikte ve en az 75cm uzunluğunda kablosu olan telefon aparatı,

-      Özürlüler için açılır kapanır oturma yeri,

-      Telefon aparatı önünde bozuk para veya telefon rehberi koyulacak büyüklükte raf,

-      Okuma seviyesinde uygun ve engellenmemiş, okunaklı bilgilendirme,

olmalıdır.

Kent Mobilyalari 06

Halka Açık Tuvaletler

 

Şehirde, özürlüler için imar yönetmelikleri ile TS 8357’ye göre uygun yerlere, girişleri rahat ve düzayak olan, kadın ve erkek ayrı olmak üzere en az 2 (iki) adet özürlü tuvaleti yapılmalıdır.

Özürlüler için yapılacak tuvaletler TS 9111’e uygun olarak düzenlenmelidir.

Özürlülere ait tuvaletlerin kapısında özürlü işareti bulunmalı ve gerektiğinde dışarıdan yardım istenebilmesi için içeride yardım butonu bulunmalıdır (Şekil 46).

Yer üstünde olan bu tuvaletlerin görüntü kirliliği yaratmaması için, etrafına çiçek, ağaç, resim veya sanat eserleri yerleştirilmelidir.

Özürlüler için tuvaletler Şekil 46’daki gibi tuvalet ve lavabo bölümleri aynı hacimde ve diğer tuvaletlerden bağımsız olmalıdır.

Tuvalet kapısı dışarıya doğru açılmalı ve kapı üzerinde özürlü işareti ile kapı kilidi dışarıdan açılabilecek şekilde olmalıdır. Kapı yanındaki butonla tuvaletin girilmez veya boş olduğunu gösteren yazılı, ışıklı ve sesli bilgilendirme işaretini gösteren levha ve ses sinyali kapı üzerinde görülebilir yerde olmalıdır.

Kent Mobilyalari 07Kent Mobilyalari 08

Çöp Kutuları

Çöp kutuları, yaralanmalara neden olmayacak malzemelerden seçilmeli, kontrast renkli ve tek elle kullanılabilecek şekilde kapaklı olmalıdır.

Çöp kutuları yaya hareketine engel olmayacak şekilde yaya kaldırımı kenarında bordür taşına en az 40 cm uzaklığında ve en az 90 cm, en çok 120 cm yüksekliğe monte edilmelidir.

Kent Mobilyalari 09

Çeşmeler

Çeşmelerin su içilecek bölümlerinin yükseklikleri 85 cm ile 95 cm arasında olmalıdır.

Çeşmelerin altları, tekerlekli sandalye girebilecek şekilde, min. 68 cm yüksekliğinde, min. 43 cm eninde olmalıdır.

Kent Mobilyalari 10

Paylaş