Otopark Alanları

Sayın Ziyaretçi,

Sitemizde yer alan “Tasarım Rehberi”, Türk Standartları Enstitüsü'nün 1999 yılında çıkarmış olduğu TS 12576 standardı çerçevesinde fikir verme amaçlı hazırlanmıştır. Fakat söz konusu standart Haziran 2012 tarihi itibariyle revize edilmiştir. Bu sebeple, özellikle yerel yönetimlerin Haziran 2012 tarihli "TS 12576-Şehir içi yollar-Kaldırım ve yaya geçitlerinde ulaşılabilirlik için yapısal önlemler ve işaretlemelerin tasarım kuralları" standardına göre uygulama yapmasını rica ederiz. Ayrıca, bina ve bina çevresinde ulaşılabilirlik ile ilgili uygulamalar için, Kasım 2011 tarihinde yayınlanan “TS 9111 - Özürlüler ve Hareket Kısıtlılığı Bulunan Kişiler İçin Binalarda Ulaşılabilirlik Gerekleri” adlı standartı dikkate alınız. Konu hakkındaki sorularınız için bizimle temasa geçebilirsiniz.

Son olarak, EngelsizKent.org sitesine ait fotoğraf, görsel ve diğer içeriklerin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre korunduğunu ve izinsiz olarak kullanılamayacağını da hatırlatmak isteriz.

İlginiz ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Otopark 00

Park Yerlerinin Konumu

Açık ve kapalı park tesislerinde özürlülere ayrılan park yerleri, asansöre, bina giriş/çıkışlarına en yakın yerde düzenlenmelidir. Bu mesafe, en fazla 25 m, tercihen 10 m olmalıdır.

Kamu veya özel bir yerin, hastane, alışveriş merkezi tren istasyonları gibi vb. yerlerin park yeri ise, bunların girişleri, otopark giriş ve çıkışına yakın olmalıdır. Bu yerlerde özürlülerin inme/binmede herhangi bir engelle karşılaşmaması için kaldırımlar taşıt yolu kotuna göre kaldırım kotu “0” veya “+3 cm” olacak şekilde alçaltılmalıdır.

Otopark 01

Park Yerlerinin Boyutları

Özürlüler için düzenlenmiş bir park yerinin en az genişliği 3.60 m, tavsiye edilen genişlik ise 3,90 m’dir.

Otopark 02

Tekerlekli sandalyeler için iki park yeri arasında 1.40 m genişliğinde bir erişim koridoru düzenlendiğinde park yeri genişliği 2.50m olabilir.

Otopark 03

Park Yerlerinde İşaretlemeler

Genel otopark tesisinde özürlülerin park edebileceğini bildiren, görülebilen ve kolay okunabilen özürlü levhası ile otopark içinde özürlünün park edeceği yere kadar yön gösterici özürlü levhası bulunmalıdır. Açık otoparklarda, yerde özürlü park işareti, kapalı otoparklarda ise yerde, duvarda ve tavana asılı özürlü park işareti konmalıdır.

Otoparkta kullanılan yol işaretleri geceleri ışıklandırılmalıdır.

Otoparkın giriş ve çıkış alanları, yol kotu ile aynı veya en fazla %8’i geçmeyen rampa olmalı, zemin kaymayı önleyici ve giriş çıkışı belirleyen ayrı malzemelerle kaplanmalıdır.

Açık/kapalı otoparkların giriş/çıkış alanlarında araç trafiğini aksatmayacak şekilde, görülebilir yerlere özürlülerin de algılayacağı kent haritası, acil durum gibi bilgi panoları yerleştirilmelidir.

Otopark 04

Taşıt Yolu Kenarında Park Yeri

Taşıt yolu üzerinde yaya kaldırımı kenarında araçların park etmelerine müsaade edilmiş ise, park yerinde özürlüler için de en az 1 tane olmak üzere yeterli sayıda elverişli park ve inme/binme yerleri ayrılmalıdır.

Özürlüler için ayrılmış park yerleri, özürlü işareti ile belirlenmelidir.

Özürlü park işaretleri görülür, okunur ve ışıklı olmalıdır.

Kaymayı önleyen düz bir satıhla kaplanmış, üzerinde herhangi bir engel olmayan, yol seviyesinde inme/binme alanları olmalıdır.

Kaldırım rampası yapılmalı ve bordür taşı yüksekliği 3 cm olmalıdır.

Otopark 05

Park yeri bilet makinesi ve parkmetreler özürlülerin kullanabileceği yükseklikte 90 cm ile 120 cm arasında olmalıdır.

Otopark 06

Açık Otoparklar

Açık otopark yerlerinde aşağıdaki şartlar bulunmalıdır:

-     Yanlış kullanımı engelleyen sembol veya trafik işareti açıklamaları,

-     Yol seviyesinde kaymayı önleyici malzemeyle düzgün kaplanmış ve üzerinde herhangi bir engel bulunmayan inme/binme alanı,

-      Yerlerde ve direklerde yönlendirici oklar,

-      Özürlüler için ayrılmış park yerlerinde kaldırım rampası,

-      Özürlülere ayrılan park yerlerinin zemininde özürlülere ait park yeri işareti olmalıdır.

Otopark 07

Kapalı Otoparklar

Kapalı otoparklarda aşağıdaki şartlar bulunmalıdır:

-      Genişliği engellenmemiş yürüme yolu,

-      Yanlış kullanımı engelleyen sembol veya trafik işareti açıklamaları,

-      Özürlüler için otoparkta ayrılan park yerleri giriş/çıkışa ve özürlünün de kullanabileceği asansöre yakın,

-      Özürlüler için ayrılan park yerlerini gösteren ve kolon, duvar ya da tavana asılmış özürlü yönlendirme okları,

-      Yüksekliği (düzayak) engellenmemiş yürüme yolları,

-      Giriş/çıkış alanları yan yana olan otoparklarda yanlış kullanıma engel olmak için sembol veya yazılı, ışıklı trafik işaretleri

olmalıdır.

Kapalı otoparklarda kolonlar yuvarlatılmalı ve fosforlu boyalarla gidiş yönünde beyaz, yasak yönünde sarıya boyanmalıdır.

Otopark 08

Mevcut Otoparklarda İyileştirme

Mevcut park yerlerinde, iyileştirme yapılırken, bir park yerinin baba ile kapatılarak özürlü park yeri haline dönüştürülebilir.

Otopark 09

 

 

Paylaş