Rampalar

Sayın Ziyaretçi,

Sitemizde yer alan “Tasarım Rehberi”, Türk Standartları Enstitüsü'nün 1999 yılında çıkarmış olduğu TS 12576 standardı çerçevesinde fikir verme amaçlı hazırlanmıştır. Fakat söz konusu standart Haziran 2012 tarihi itibariyle revize edilmiştir. Bu sebeple, özellikle yerel yönetimlerin Haziran 2012 tarihli "TS 12576-Şehir içi yollar-Kaldırım ve yaya geçitlerinde ulaşılabilirlik için yapısal önlemler ve işaretlemelerin tasarım kuralları" standardına göre uygulama yapmasını rica ederiz. Ayrıca, bina ve bina çevresinde ulaşılabilirlik ile ilgili uygulamalar için, Kasım 2011 tarihinde yayınlanan “TS 9111 - Özürlüler ve Hareket Kısıtlılığı Bulunan Kişiler İçin Binalarda Ulaşılabilirlik Gerekleri” adlı standartı dikkate alınız. Konu hakkındaki sorularınız için bizimle temasa geçebilirsiniz.

Son olarak, EngelsizKent.org sitesine ait fotoğraf, görsel ve diğer içeriklerin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre korunduğunu ve izinsiz olarak kullanılamayacağını da hatırlatmak isteriz.

İlginiz ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Rampalar temel kurallar

Kaldırım kenarlarında yapılacak rampalar, aşağıdaki gibi 3 yöne eğimli olmalıdır.

Rampa 1

Rampa Ornegi 1

Kaldırımdaki bitkilendirmeden dolayı 3 yöne eğimli rampanın yapılamayacağı yerlerde, Şekil 15’deki gibi tek yöne eğimli rapma yapılmalıdır.

Rampa 2

Rampa Ornegi 2

Şehir içi yollardaki mevcut olan kaldırımlarda rampa düzenlemesi yapılacağı zaman, eğer kaldırımın dar olmasından dolayı max.% 8 eğimde rampa yapılamıyorsa, Şekil 16’ daki gibi yola paralel rampalar yapılmalıdır.

Rampa 3

Rampa ile taşıt yolunun birleştiği yerler, özellikle özürlü yayaların hareketine engel olmayacak şekilde düzgün olmalı, birleşim noktasında herhangi bir çıkıntı veya çukurluk olmamalıdır (Şekil 17).

Rampa 4

Rampalarda Genişlik

Kaldırım kenarlarında yapılacak rampaların genişliği min. 120 cm olmalıdır (Şekil 19).

Rampa 5

Kaldırım güzergahı üzerinde yapılacak (kaldırım kenarı dışındaki) rampaların net genişliği ise, tekerlekli iki sandalyenin yan yana geçebileceği bir şekilde min. 180 cm olmalıdır.

Rampaların başlangıç ve bitişlerinde tekerlekli sandalyenin manevra yapabileceği en az 150 cm x 150 cm’lik bir alan olmalıdır. Rampa sahanlıkta yön değiştiriyorsa, tekerlekli sandalyeli özürlünün manevrası için gerekli sahanlık alanı yine en az 150 cm x 150 cm olmalıdır (Şekil 20).

Rampa 6

Rampalarda Eğim

Rampalardaki eğimler, tekerlekli sandalye kullanıcıları, yürüme zorluğu yaşayan yaşlılar, bebek arabası kullanan yayalar ve görme özürlülerin de kullanacağı düşünülerek mümkün olan en az eğimde yapılmalıdır. Tercih edilen en yüksek eğim % 6’ dır. Zorunlu durumlarda bu eğim, rampa boyu kısa olmak kaydıyla % 8’e kadar çıkartılabilir.

10 m’den daha uzun rampaların eğimi, hiçbir şekilde %6’dan fazla olmamalıdır.

Rampaların eğimi, uzunluğu ve yüksekliğine ilişkin tavsiye edilen değerler aşağıdaki gibidir:

Rampa Tablo

10 m’den uzun ve 50 cm’den fazla bir yüksekliği geçen rampalarda veya bir rampadan ikinci bir rampaya geçiş varsa en az 2,50 m’lik düz dinlenme alanları yapılmalıdır (Şekil 21). Ayrıca, dinlenme alanlarına geçişleri engellemeyecek bir şekilde banklar konulmalıdır.

Rampa 7

Kaldırım kenarlarında yapılacak rampaların eğimleri aşağıdaki gibi olmalıdır.

Rampa 8

Kaldırım kenarlarında yapılacak rampaların, taşıt yolu ile birleştiği noktalardaki eğimler aşağıdaki gibi olmalıdır.

Rampa 9

Rampalarda Yüzey Kaplaması

Görme özürlü yayaların rampaları güvenli şekilde kullanabilmeleri için rampaların başında ve sonundaki sahanlık alanlarına 150 cm uzunluğunda farklı dokuda malzeme döşenmelidir.

Rampaların yüzeyleri sert, stabil, kaymaz ve çok az pürüzlü malzeme ile kaplanmalıdır.

Kaldırım kenarlarında yapılacak rampalarda, Şekil 24’ deki gibi 60 cm genişliğinde hissedilebilir yüzeyler yapılmalıdır. Bu yüzeylerin rengi, zemini oluşturan asıl malzemenin rengine kontrast olan bir renkten seçilmelidir.

Rampa 10

Rampalarda Güvenlik

20 cm’den fazla bir kot farkını geçen rampaların her iki yanında en az 40 cm yüksekliğinde tırabzanlar bulunmalıdır (Şekil 25). Tırabzanlar, emniyet bakımından rampa başlangıç ve bitiminden sonra 45 cm daha devam etmelidir. Tırabzanlardaki bu uzatmaların uç kısmı, herhangi bir sakatlanmayı önlemek için yuvarlaklaştırılmalıdır.

300 cm’ den geniş rampalarda, rampanın iki yandaki tırabzanlara ilaveten, 90 cm ile 140 cm arasında genişlik olacak şekilde, arada üçüncü bir tırabzan yapılmalıdır (Şekil 25).

Tekerlekli sandalye kullanan özürlülerin güvenliği için rampaların her iki tarafına en az 5 cm yüksekliğinde koruma bordürü ya da demiri yapılmalıdır (Şekil 26).

Rampa 11

Kaldırım kenarlarında yapılan rampaların yol ile birleştiği alanda, rögar, ızgara gibi altyapı elemanları bulunmamalıdır.

Rampa yanında kullanılacak bitkilendirmelerde, yüzeyi kaygan hale getirmeyecek, meyve dökmeyen bitkiler seçilmelidir.

Paylaş