Yerelden Genele Engelsiz Hizmet Sempozyumu Başladı

12/27/11 | Yorum yok

Yerel yönetimlerin sorumlulukları konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün Kocaeli-Çayırova Belediyesi işbirliği ile düzenlediği “Yerelden Genele 1. Engelsiz Hizmet Sempozyumu” 26 Aralık’ta Çayırova’da; Çayırova Belediye Başkanı’nı Sayın Ziyaettin AKBAŞ, Darıca Kaymakamı Sayın Osman ATEŞ ve Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Dr. Aylin ÇİFTÇİ’nin açılış konuşmaları ile başladı. 28 Aralık’ta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma ŞAHİN’in katılımları ile tamamlanacak.

Çayırova Belediye Başkanı Sayın Ziyaettin AKBAŞ konuşmasında “Belediye hizmetlerini engelli vatandaşlarımıza ulaştırabiliyor isek iyi bir Belediye oluruz” dedi ve ulaşılabilirlik konusundaki çalışmalarını arttırarak Çayırova’yı engelsiz bir ilçe yapacağını ifade etti.

Yerel yönetimlerin sorumluluklarının ana temayı oluşturduğu Sempozyumun açılış konuşmasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Dr. Aylin Çiftçi, örnek engelsiz ilçe olma hedefiyle sürdürdükleri çalışmalarından ötürü Çayırova Belediyesi’ne teşekkür etti. Sayın Çiftçi konuşmasında, “Büyükşehir belediyeleri, il ve ilçe belediyelerinin ulaşılabilirlikle ilgili olarak yapmış olduğu çalışmaların çok önemlidir.” dedi ve sempozyum kapsamında engelsiz yapılı çevrenin ve kentsel hizmetlerin özellikleri, açık alanlarda ve binalarda ulaşılabilirlik durum tespiti gibi konularda kamu kurumlarının il müdürlüklerinde, belediyelerde çalışan teknik personele, üniversitelerin ilgili bölümlerindeki akademisyenlere, ilgili meslek kuruluşlarının mensuplarına yönelik olarak verilen teknik eğitimin ihtiyaç duyulan teknik desteğin sağlanmasında önemli bir yeri olduğunu ifade etti. İstihdam, eğitim, sağlık, rehabilitasyon gibi konularda yerel yönetimlerce yürütülen özürlü hizmetleri ile yerel yönetimlerin söz konusu hizmetlerin vatandaşa ulaşmasında öncelikli rolüne vurgu yaparak, bu kapsamda yapılacak olan çalışmaların vatandaşın da takdirini kazanacağını söyledi.

Özürlülerin hayatını zorlaştıran etkenlerin başında gelen yapılı çevrenin ve kentsel hizmetlerin özürlülerin kullanımına uygun olmaması nedeniyle, ilgili tüm birimlerin umuma açık her türlü bina, yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanları, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel alt yapı alanlarını ve toplu taşıma hizmetlerini özürlülerin ulaşabilirliğine uygun hale getirmeleri için son tarih 07 Temmuz 2012’dir.

26 Aralık’ta Çayırova’da başlayan ve Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği, Marmara Belediyeler Birliği ile Çayırova Engelli ve Aileleri Yardımlaşma Dayanışma Derneği’nin destek verdiği Sempozyum’a, Türkiye genelinden valilikler, kamu kurumlarının il müdürlükleri, büyükşehir belediyeleri, Marmara Bölgesi il ve ilçe belediyeleri, üniversitelerin ilgili bölümleri, ilgili teknik meslek odaları ile ilgili sivil toplum kuruluşları katılıyor. 28 Aralık 2011 Çarşamba günü saat 14.00’da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma Şahin’in de katılacağı program saat 17.00’da sona erecektir.

Sempozyum kapsamında katılımcılara engelsiz yapılı çevrenin ve kentsel hizmetlerin özellikleri, açık alanlarda, binalarda ve toplu ulaşım konusunda teknik bilgi veriliyor. İstihdam, eğitim, sağlık, rehabilitasyon gibi konularda yerel yönetimlerce yürütülen özürlü hizmetlerinin de ele alındığı sempozyumda, yereldeki örnekler başta olmak üzere ülkemizde yürütülen öncü çalışmalara yer veriliyor.

Sempozyumda ayrıca belirlenen alanlarda tespit formlarının doldurulmasıyla ilgili bir uygulamaya da yer verilerek, yerel yönetimler için son derece önemli olan “ulaşılabilirlik tespit formları alan uygulaması” değerlendirilecek.

7

4

Paylaş

Yorum yazın